Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één kwartaal (3 maanden) met automatische verlenging.

Aanmelden van nieuwe leden kan via de website: https://www.dio-numansdorp.nl/aanmelden_en_afmelden/. Na aanmelding van een nieuw lid wordt eenmalig € 2,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u voor de 25e van de laatste maand van het kwartaal (maart, juni, september of december) op te zeggen, anders bent u het volgende kwartaal ook contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen via het opzegformulier op de website ingediend te worden.

Indien u of uw kind stopt met het volgen van lessen maar wij hebben geen opzegging van u ontvangen dan bent u gewoon contributie verschuldigd.

Zodra de opzegging van het lidmaatschap verwerkt is, ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging (per e-mail).

Lidmaatschappen kunnen uitsluitend op het privéadres worden afgesloten.

Het lidmaatschap is een juridische relatie tussen ons als sportclub en jou als lid. De betaling van de contributie is daarbij statutair vastgelegd. Als je lid wordt van onze vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Contributie:

Bij het lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De contributie blijft verschuldigd.

Overmacht:

Wanneer het een vrije keuze zou zijn van onze club om de lessen te onderbreken kunnen wij ons voorstellen dat je moeite hebt met het blijven betalen van de contributie. Wanneer er echter een maatregel betreft die van hogerhand is opgelegd, wij hebben geen keuze. Wij zijn gesommeerd geen lessen meer aan te bieden. Dit geldt als juridische overmacht voor ons als vereniging.

Automatische incasso:

Voor uw en ons gemak kunt DIO machtigen de contributie automatisch af te schrijven van uw rekening. Wanneer u een e-mail stuurt naar penningmeester@DIO-Numansdorp.nl  o.v.v. ‘aanvraag automatische incasso’, dan registreren wij dit in bij de bank en wordt de contributie ieder kwartaal automatisch afgeschreven.