Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Turnen is natuurlijk het leukste wat er is: inspannend en ontspannend tegelijk. Maar het kan gebeuren dat turnen niet meer zo ontspannend is. Je wordt bijvoorbeeld lastiggevallen, je krijgt een vervelende opmerking of niet zo leuke grap te horen of je wordt ongewenst aangeraakt. Dan kan het lastig zijn om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk dit wel te doen. Blijf er niet mee zitten en praat erover met iemand die naar je luistert . Alleen samen kunnen we je probleem oplossen!

Naar wie kun je toe?

Als je wilt praten over ongewenst gedrag heeft gymnastiekvereniging DIO een Vertrouwenscontactpersoon (afgekort tot: VCP) aangewezen. Dat is Bianca IJdo. Hieronder stelt zij zich aan je voor. Ze vertelt wat een VCP doet en wat een VCP binnen onze vereniging voor jou kan betekenen.

Vertouwenspersoon Bianca IJdo

Aangenaam kennis te maken!

“Hallo, ik heet Bianca IJdo, ben 46 jaar en ik woon in Oud-Beijerland met mijn man en drie kinderen: één jongen en twee meiden. Hoewel ik sportief en bestuurlijk niet betrokken ben bij de vereniging, heb ik wel een band met de vereniging omdat mijn twee dochters lid zijn van DIO en met heel veel plezier turnen elke week. Zelf ben ik vanaf mijn zesde tot mijn veertiende jaar lid geweest van DIO – ik heb nog les gehad van Cees de Koff, medeoprichter van de vereniging – dus ik kan fijn met mijn meiden meepraten thuis. Ik ben altijd één en al oor. Komt dat even goed van pas want je moet je oren goed gebruiken als je VCP bent!”

Wat doet een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) eigenlijk?
Bianca legt uit: “Als VCP ben ik binnen DIO het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Dit kan van alles zijn: pesten, iemand beledigen, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, bedreiging of mishandeling. De VCP is de eerste opvang voor verenigingsleden, ouders van leden, bestuursleden, trainers en toeschouwers. Dus iedereen die met DIO te maken heeft en die een vraag of klacht heeft over grensoverschrijdend gedrag. Ik bied als VCP allereerst een luisterend oor, ik geef advies en verwijs je door naar geschikte hulp.”

 Is een gesprek met de VCP vertrouwelijk?
“Zeker weten!”, benadrukt Bianca. Het belangrijkste wat je moet weten als je met mij een gesprek wilt aangaan, is dat ons gesprek vertrouwelijk is. Ik heb namelijk een geheimhoudingsplicht. Dus niets van wat je tegen mij zegt, vertel ik aan anderen door! Anonimiteit is dus gewaarborgd. Een ander kenmerk van ons gesprek is dat ik er altijd van uitga dat jouw verhaal de waarheid is. Ik ga dus niet met je in discussie over of je wel of niet beschuldigd wordt. Waarheidsvinding is het terrein van iemand anders.”

 Waarvoor kun je bij Bianca terecht?
Je kunt Bianca benaderen als het gaat om ongewenste omgangsvormen. Bianca vervolgt: “Wat ongewenste omgangsvormen zijn, daar is de wet heel duidelijk over: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld en pesten. Voor alle andere onderwerpen moet je echt bij iemand anders zijn. Bijvoorbeeld: als je een klacht hebt over de manier waarop er getraind wordt of dat ons bestuur besluit een snoepautomaat in de hal te plaatsen. Dat zijn onderwerpen waarover je praat met je trainer(s) en een bestuurslid. Ik geef daar geen advies over. Ik beperk mij alleen tot de genoemde punten. Ik weet welke stappen we kunnen nemen zonder dat de geheimhouding in gevaar komt.”

Tot slot
“Ik luister naar je verhaal. Je kunt dit altijd in vertrouwen vertellen aan mij. Vervolgens kijken we samen welke acties we kunnen nemen om tot een goede oplossing te komen. Je kunt mij bereiken via het volgende e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@dio-numansdorp.nl