Aanname beleid

Het aanname beleid voor het aanstellen van (vrijwillige) medewerkers kent de volgende stappen :

  • Houd een kennismakingsgesprek.
  • Check referenties; dit lijkt overdreven, maar dit doen we altijd; bel bv. de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Laat een VOG aanvragen;
  • Maak de begeleider lid van de bond;
  • Laat de (vrijwillige) medewerker onze gedragsregels ondertekenen.

Aannamebeleid Vrijwilligers

Gymnastiek Vereniging DIO is een kleine verenging die niet zonder vrijwilligers kan bestaan. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden en trainingen. Uitgangspunt is dat iedereen die Gymnastiek Vereniging DIO een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

PROCEDURE

  • Een kennismakingsgesprek met een leden van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (www. DIO-numansdorp.nl), waarop o.a. de huis- en gedragsregels en informatie over de vertrouwensperso(o)n(en) gepubliceerd zijn.
  • Voor alle vrijwilligers wordt een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 4 jaar opnieuw aangevraagd te worden.
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen.
  • In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.