Aanmelden en afmelden

Aanmelden

Via onderstaande knoppen kunt u zichzelf of uw kind inschrijven voor onze (proef)lessen. Na het inschrijven kan het zijn dat u een blanco pagina krijgt maar dan is de inschrijving wel verstuurd en ontvangt u binnen een 15 minuten een bevestiging in uw mailbox.

Helaas hebben we geen train(st)er voor de peutergym, jongensgym en seniorengym en dus worden deze lessen tijdelijk niet gegeven.

De lessen van de meiden zijn vol en daarom werken wij met een wachtlijst.

Verder voor aanmelden voor proefles

Gegevens ouder

 

Gegevens Kind

 

Bevestiging

 

Kom je, of uw dochter, van een andere vereniging waar je/zij al in de selectie traint vraag dan een proefles aan. Dit kan door een mail te sturen naar info@dio-numansdorp.nl.

Wij nemen na ontvangst van het formulier zo snel mogelijk contact met u op.

Na aanmelding van een nieuw lid wordt eenmalig € 2,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Ons seizoen volgt het schooljaar maar de contributie is verdeeld in gelijke bedragen per kwartaal. Het lidmaatschap gaat dan ook per kwartaal.

Voor alle aanmeldingen dient u akkoord te gaan met onze huis- en gedragregels en de voorwaarden lidmaatschap.

Opzeggen

Zoals ook bij de contributie te lezen is gaan onze lidmaatschappen per kwartaal, opzeggen gaat dan ook per kwartaal.

De opzegging dient voor de 25e van de laatste maand van het kwartaal (maart, juni, september of december) binnen te zijn anders bent u het volgende kwartaal ook contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen via het opzegformulier op de website ingediend te worden.

Indien u of uw kind stopt met het volgen van lessen maar wij hebben geen opzegging van u ontvangen dan bent u gewoon contributie verschuldigd.

Verder voor afmelden

Gegevens (Lid)

 

Bevestiging