Contributie

28-12-2018

Alle tarieven zijn per kwartaal tenzij anders vermeld
Jeugdleden
€ 30,60
Extra uur (voor)selectie
€ 13,50
Volwassenen € 34,17
Extra uur volwassenen
€ 13,50
Peutergym (ouder/kindgym)
€ 30,60
Bondscontributie KNGU jeugd tot 16 jaar
€ 5,50
Bondscontributie KNGU leden vanaf 16 jaar
€ 6,75

Bovenstaande tarieven gelden m.i.v. 1 juli 2017, zoals vastgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart 2017. De bondstarieven gelden vanaf 1 januari 2019.

Bondscontributie volgens de geldende tarieven van de KNGU.

Na aanmelding van een nieuw lid wordt eenmalig € 2,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Alle leden ontvangen 2 maal per jaar een factuur met de vermelde basiscontributie per kwartaal. Voor extra trainingsuren wordt een meerprijs per trainingsuur berekend. Dit betreft de uren waarop het lid op de training wordt verwacht. Bij afwezigheid kunnen geen uurtarieven in mindering worden gebracht. Bij afwezigheid van de trainer wordt gezocht naar een mogelijkheid de lessen in te kunnen halen.

De bondscontributie wordt per kwartaal, in rekening gebracht maar wederom per half jaar gefactureerd. Dit betreft het bedrag dat per lid aan de KNGU betaald moet worden. Hieruit worden de kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld.

De facturen mogen in meerdere keren betaald worden, bijvoorbeeld in 2 keer of maandelijks een bedrag, zolang het bedrag maar op de vervaltermijn betaald is.

Lessen vandaag

  • 9:00 - Peutergym
  • 10:00 - Peutergym
  • 14:00 - Meisjes groep 3 t/m 6
  • 15:00 - Meisjes groep 7 t/m 8
  • 16:00 - Jongens
  • 17:00 - Selectie