Contributie

01-07-2019

Alle tarieven zijn per kwartaal tenzij anders vermeld
Groep Contributie
Peutergym (ouder/kindgym) € 31,80
Recreatief turnen jeugd € 31,80
Selectie turnen € 31,80
Per uur (voor)selectie € 15,00
Recreatief 12+ € 31,80
Extra uur recreatief 12+ € 13,50
Senioren  € 34,80
   
Bondscontributie KNGU jeugd tot 16 jaar € 5,50
Bondscontributie KNGU leden vanaf 16 jaar € 6,75

Bovenstaande tarieven gelden m.i.v. 1 juli 2019, zoals vastgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 23 maart 2019.

De bondstarieven gelden vanaf 1 januari 2019 volgens de geldende tarieven van de KNGU. Hieruit worden de kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld.

Na aanmelding van een nieuw lid wordt eenmalig € 2,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Ons seizoen volgt het schooljaar maar de contributie is verdeeld in gelijke bedragen per kwartaal. Het lidmaatschap gaat dan ook per kwartaal.

De facturen worden de laatste maand van het kwartaal verstuurd.

De facturen mogen in termijnen betaald worden, indien u dit wenst graag via de mail contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@dio-numansdorp.nl )

De factuur is opgebouwd uit de bondscontributie, basiscontributie en de afgenomen lesuren voor de selectie of, indien van toepassing, de extra lesuren voor de recreatie. De afgenomen (extra) lesuren betreffen de lesuren waarop het lid op de training wordt verwacht. Bij afwezigheid kunnen geen uurtarieven in mindering worden gebracht. Bij afwezigheid van de trainer wordt gezocht naar een mogelijkheid de lessen in te kunnen halen.

 

 

Lessen vandaag

Geen activiteiten vandaag!