Contributie

18-04-2024

Alle tarieven zijn per kwartaal tenzij anders vermeld
Basis tarief per kwartaal
Contributie
Basislidmaatschap € 36,00
Extra per lesuur per kwartaal
Contributie
Recreatie jeugd € 18,00
Selectie € 22,50
Recreatie 12+ € 18,00
   
Bondscontributie per kwartaal
Contributie
Bondscontributie KNGU jeugd tot 16 jaar € 6,90
Bondscontributie KNGU leden vanaf 16 jaar € 8,50

 

De factuur is opgebouwd uit het basislidmaatschap, de afgenomen lesuren en de bondscontributie. De afgenomen lesuren betreffen de lesuren waarop het lid op de training wordt verwacht. Bij afwezigheid kunnen geen uurtarieven in mindering worden gebracht. Bij afwezigheid van de trainer wordt gezocht naar een mogelijkheid de lessen in te kunnen halen.

Bijvoorbeeld; uw dochter van 8 jaar komt 1 uur per week naar het meisjes recreatie turnen. De contributie wordt dan 36,00 + 6,90 + 18,00 = Euro 60,90 per kwartaal.

Bovenstaande tarieven gelden m.i.v. 1 april 2024, zoals vastgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april 2024.

De bondstarieven gelden vanaf 1 januari 2024 volgens de geldende tarieven van de KNGU. Hieruit worden de kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. De hoogte van de bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld.

Het seizoen volgt het schooljaar (10 maanden) maar de contributie is verdeeld in 4 gelijke bedragen per kwartaal. Het lidmaatschap gaat dan ook per kwartaal.

De facturen worden in de laatste maand van een kwartaal verzonden en, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, door middel van automatische incasso geïncasseerd.

De facturen mogen ook in termijnen betaald worden, indien u dit wenst graag via de mail contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@dio-numansdorp.nl )