Afgelopen woensdag is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering geweest. Bedankt allen voor uw komst.

Via de volgende link is het Jaarverslag 2018 te vinden.

Besproken en besloten punten:

  • Kascontrole

In januari kunt u benaderd worden door Simone voor de kascommissie. Er zijn namelijk 2 onafhankelijke leden nodig die controleren of de kas klopt, dit duurt een half uurtje. Wij gaan ervanuit dat, indien u hiervoor gevraagd wordt, u hieraan meewerkt.

De kascontrole van dit jaar is akkoord bevonden.

  • Contributie

In verband met een negatief resultaat van bijna euro 2.500,- moeten we meer inkomsten genereren.

Zoals u misschien al gemerkt heeft zijn Hilde en Nicole actief bezig met de sponsorcommissie en de eerste resultaten zijn al behaald. Echter is dit niet voldoende en zijn wij daarom genoodzaakt om de tarieven te verhogen.

– Het basistarief gaat van € 30,60 naar € 31,80.

– Het uurtarief voor ieder extra uur gaat voor de selectie van € 13,50 naar € 15,00 per uur.

– Voor de recreatie blijft dit € 13,50.

De reden is dat de meeste kosten door de selectie worden gemaakt en dat daarom dat uurtarief verhoogd wordt.

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de bondscontributie.

De aanpassing gaat in per 1 juli 2019.

  • Cees de Koff Erelid

Unaniem is besloten om Cees de Koff erelid te maken.