Beste leden, ouders en verzorgers,

Dinsdag 12 april om 20:00 is onze jaarlijkse ledenvergadering, en eindelijk mogen jullie hier weer bij zijn. Om er zeker van te zijn dat we voldoende ruimte hebben vragen wij jullie om even door te geven of jullie komen. Dit kan door een mail te sturen naar info@dio-numansdorp.nl 

Naast het goedkeuren van de nieuwe statuten zit de officiële bestuurstermijn er van alle bestuursleden op.  Allen zijn bereid om opnieuw gekozen te worden, maar mocht u zich beschikbaar willen stellen om bijvoorbeeld te bepalen wat wij met de contributie doen, of wilt u dat wij meer activiteiten organiseren, meldt u dan aan! U kunt zich aanmelden tot 1 uur voor de vergadering via voorzitter@dio-numansdorp.nl .

De vergadering  is in de kantine van de sporthal van Numansdorp.

Sowieso zoeken we nog een secretaris en we zouden ook graag 1 of meerdere mensen hebben die 1 of 2 evenementen per jaar willen organiseren voor onze (jeugd) leden.

Onderstaand de agenda, concept jaarverslag en concept statuten.

Agenda ALV d.d. 12-04-2022

Jaarverslag 2021 concept

Statuten DIO 2022 concept

De koffie en thee staan klaar!

Tot dinsdag, het bestuur.